Svaz národní házené

Svaz národní házené je sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Svaz je dobrovolným, nepolitickým 
sdružením oddílů, klubů a kroužků národní házené (dále jen oddílů) a jednotlivců, bez ohledu 
na to, ke kterým samostatným organizacím a hnutím patří. Svaz je právní subjekt
 
Cílem činnosti svazu je zabezpečovat komplexní rozvoj národní házené.


Adresa: Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6,
IČ: 539 929
,
tel./fax: 242 429 249, mobil: 721 820 755

Email: narodnihazena@cuscz.cz
Web: http://svaznarodnihazene.cz/