Triatlon: Sport na hranici lidských možností

Vznik triatlonu je spojován s testy přežití, které provozovali američtí záchranáři v sedmdesátých letech 20. století. A není divu, při triatlonu je totiž potřeba v rychlém sledu  absolvovat hned tři disciplíny – plavání, jízdu na kole a běh. Impulsem k jeho vzniku byla lidská touha překonat sama sebe a zjistit, kde leží hranice našich možností.
 
„Ten, kdo dělá triatlon, se musí dobře pohybovat a orientovat v přírodě, ve vodě i na dopravních komunikacích, musí umět ovládat kolo i si ho sám opravit,“ říká Tomáš Klíma, šéftrenér brněnského triatlonového klubu EKOL TEAM. „Triatlonisté si v sobě vybudovávají morálně volní vlastnosti, které pak můžou zúročit například v zaměstnání nebo při řešení náročných životních situací.“
 
S vážnějším triatlonovým tréninkem je přitom vhodné začít nejdříve ve 13–14 letech, samozřejmě v závislosti na vyspělosti dítěte. Před dosažením tohoto věku je dobré věnovat se hlavně plavání a všestranné pohybové přípravě, ke které patří míčové hry, atletická průprava nebo lyže. Děti by dále měly umět jistě a bezpečně jezdit na kole.
 
„Ve čtrnácti letech jsou u nás sportovci zařazeni do kategorie staršího žactva a trénují všechny tři disciplíny,“ líčí Klíma. „V závislosti na tréninkovém období je to v průměru 4–5 hodin plavání týdně, 3 hodiny běhu a 2 hodiny cyklistiky. K tomu se ještě přidává posilování a všestranná příprava. S postupujícím věkem pak narůstá zejména běžecká a cyklistická příprava.“
 
A jak nejlépe najít mladého sportovce, který se dokáže úspěšně popasovat se všemi těmito disciplínami? „Ideální pro triatlon je pohybově všestranně nadaný člověk s vytrvalostními předpoklady a rychlostními schopnostmi, který má však již za sebou kompletní plaveckou průpravu nebo má talent se plavání do doby juniorského věku naučit,“ odpovídá Klíma. Nejvíce závodníků triatlonu se totiž rekrutuje právě z řad plavců, kteří po letech strávených v bazénu hledají další vyžití. Tomáš Klíma k tomu dodává: „Kovaného běžce atleta jde těžko naučit plavat, ale v současné době je tato cesta ve světě trendem.“
 
Triatlonový klub EKOL TEAM patří k jednomu z nejúspěšnějších sportovních klubů v Brně a nejen u nás, ale i v Evropě se řadí k triatlonové špičce. Spolupracuje s brněnským Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka, kde je triatlon kmenovým sportem. Studenti, kteří se zde věnují právě triatlonu, pak mají díky vícezdrojovému způsobu financování zajištěnou velmi slušnou podporu pro tréninkovou přípravu.
 
„Rodiče hradí klubu roční členský příspěvek a spolupodílejí se na některých nákladech spojených se závody a soustředěními. V žákovské a dorostenecké kategorii se tak průměrné náklady rodičů (mimo materiál) pohybují okolo 20–30 000,- Kč ročně,“ popisuje Klíma. Nejvíc rodiče zaplatí právě za „vstupní materiál“ – kolo a potřebné vybavení k cyklistickému tréninku, neopren a běžecké vybavení.
 
EKOL TEAM Brno vychoval řadu českých triatlonových reprezentantů, mezi něž se koneckonců řadí i samotný Tomáš Klíma. V barvách EKOL TEAMu startovali nebo startují  esa světového triatlonu a čeští olympionici Filip Ospalý, Martin Krňávek, Radka Vodičková, Vendula Frintová nebo také dlouhodobě nejlepší český Ironman Petr Vabroušek. „Můžeme být také pyšní na to, že již čtrnáctým rokem máme v Brně pod klubovým řízením Sportovní centrum mládeže České triatlonové asociace,“ dodává Klíma.


 Text: Barbora Mertová