Česká asociace amerického fotbalu

ceska asociace americkeho fotbaluPředmětem činnosti ČAAF je organizování amerického fotbalu a všech jeho forem na území České republiky. Cílem ČAAF je rozvoj amerického fotbalu v České republice.  Činnost  ČAAF je založena na demokratických zásadách a právní subjektivitě.

 

Z činnosti a cílů vyplývají hlavní úkoly ČAAF: rozvoj, podpora, propagace a organizování amerického fotbalu a ČAAF;

organizace a řízení soutěží včetně soutěží celostátních a mezinárodních; organizace a řízení reprezentačních týmů na mezinárodních soutěžích;

pořádání školení a soustředění trenérů, rozhodčích a hráčů;

vydávání jednotných pravidel, metodických materiálů a vnitřních norem;

podpora při zabezpečování materiálu pro americký fotbal;

rozhodování sporů spadajících do působnosti ČAAF;

získávání prostředků na zajištění činnosti ČAAF;

určování hlavních směrů činnosti ČAAF pro příští období;

hájení zájmů členů ČAAF; spolupráce s členskými i dalšími fyzickými a právnickými osobami za účelem dosažení určených cílů;

vedení členů k dodržování základních etických a mravních pravidel