Česká golfová federace

ceska golfova federaceČGF má právní formu občanského sdružení, registrovaného Ministerstvem vnitra České republiky, řídí se stanovami a rozhodnutími orgánů ČGF. ČGF zejména vytváří podmínky pro organizování závodní činnosti, vypisuje vrcholné celostátní soutěže a turnaje, organizuje státní reprezentaci České republiky, zajišťuje zájmy svých členů ve vztahu k jiným subjektům, vytváří technicko – organizační předpoklady pro zajištění golfové hry v České republice, pomáhá rozvoji golfové hry, vyvíjí hospodářskou  činnost a vykonává disciplinární pravomoc.  Rolí ČGF  je pečovat  o rozvoj golfu v České republice a vytvářet pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky.