Český svaz moderní gymnastiky

cesky svaz moderni gymnastikySvaz propaguje českou moderní gymnastiku a prosazuje její zájmy při jednání s FIG, UEG a s partnerskými národními organizacemi. Obdobnou činnost vyvíjí i ve styku s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR), ČOV, ČSTV, Českou obcí sokolskou (ČOS), Orlem, Asociací sportu pro všechny (ASPV) a při jednání s ostatními právnickými osobami.

Z pověření FIG, UEG se svaz podílí na organizaci významných mezinárodních akcích pořádaných v České republice. Svaz v zájmu celkového rozvoje moderní gymnastiky spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají moderní gymnastikou v České republice i v zahraničí. Vytváří podmínky pro činnost sdružených oddílů moderní gymnastiky, organizačních článků svazu, českou státní sportovní reprezentaci a pro sportovně talentovanou mládež.

Organizuje a řídí domácí přebornické a mistrovské soutěže včetně mezinárodních a mezistátních soutěží pořádané na úrovni národních gymnastických federací. Organizačně, obsahově, kádrově zajišťuje vzdělávání trenérek, rozhodčích, cvičitelek a specialistů moderní gymnastiky.