Česká gymnastická federace

ceska gymnasticka federaceČGF je kompetentní organizací k jednání s mezinárodními sportovními s mezinárodními sportovními organizacemi, zejména – Mezinárodní gymnastická federace (FIG),  Evropská gymnastická unie (UEG),  Mezinárodní olympijský výbor (CIO), pro sportovní  odvětví – sportovní gymnastika, moderní gymnastika, skoky na trampolíně, akrobatická gymnastika, gymnastický aerobik a další sportovní odvětví spadající pod kompetenci  FIG a UEG.

Hlavními úkoly federace jsou:

  • Organizovat gymnastickou  činnost jako prostředek pro zabezpečení všestranného rozvoje a upevnění zdraví člověka, zejména dětí a mládeže.
  • Zajišťovat státní reprezentaci v těchto sportovních odvětvích:  sportovní gymnastika, skoky na trampolíně, akrobatická gymnastika a gymnastický aerobik.
  • Propagovat gymnastiku u široké veřejnosti.
  • Organizovat soutěže a zabezpečovat vzdělávání svých členů.
  • Vydávat metodické materiály a jiné odborné publikace.