Český svaz ledního hokeje

cesky svaz ledniho hokejeČeský svaz ledního hokeje (ČSLH) je občanským sdružením zastřešujícím dění v ledním hokeji v České republice. V roce 1908 byl jedním ze zakládajících členů Mezinárodní hokejové federace. ČSLH organizuje na centrální úrovní I. a II. ligu mužů, extraligu a ligu juniorů, extraligu a ligu staršího dorostu a ligu žen. Prostřednictvím krajských svazů pak extraligu a ligu mladšího dorostu a další mužské, juniorské, dorostenecké či žákovské soutěže. ČSLH vysílá českou hokejovou reprezentaci (včetně mládežnických výběrů, žen, veteránů a sledge hokejistů) k mezinárodním utkáním.

 

Nejvyšším orgánem svazu je konference, která je svolávána jednou za dva roky a jednou za čtyři roky je volební. Mezi konferencemi řídí ČSLH jedenáctičlenný výkonný výbor, v jehož čele stojí prezident svazu. V rámci ČSLH působí různé odborné komise, kterých je v současné chvíli patnáct (arbitrážní, brankářská, disciplinární, ekonomická/marketingová, mládeže, Nadačního fondu Ivana Hlinky, rozhodčích, ženského hokeje, lékařská, reprezentační, Síně slávy českého hokeje, smírčí, sportovně-technická, trenérsko-metodická, veteránská). Stálým orgánem mezi konferencemi je také dozorčí rada.

Členy svazu mohou být kromě klubů i fyzické osoby. Hokejové kluby jsou sdružené v jednotlivých krajích České republiky do 14 krajských svazů. Stanovy ČSLH dále předpokládají existenci okresních výkonných výborů. Český svaz ledního hokeje sdružuje v současnosti okolo 95 000 registrovaných hráčů, z toho kolem 59 000 v kategorii mužů a kolem 34 000 v kategorii juniorů. Zaregistrováno je také asi 1900 žen. V zemi je k dispozici přibližně 150 krytých hřišť.

Adresa: 

Český svaz ledního hokeje

Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8 – Karlín

Telefon:   +420 224 891 470
Fax:  +420 233 336 096
E-mail:  office@czehockey.cz
Web: http://www.cslh.cz