Český atletický svaz

 
cesky atleticky svazČeský atletický svaz (ČAS) je samosprávným sdružením atletických oddílů a klubů na území České republiky. Eviduje kolem 35 tisíc členů ve více než 250 oddílech a klubech. ČAS je členem Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) a jejím prostřednictvím kontinentální Evropské atletiky. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada, mezi jejíž široké pravomoci patří mj. volba Předsednictva ČAS, které je statutárním orgánem svazu. Správu ČAS zajišťuje sekretariát se sídlem v Praze na Strahově.

 

 

 

Co je naším posláním?

Ve svých stanovách si ČAS zakotvil tři základní cíle své činnosti:
1) organizovat atletiku a atletické soutěže na území ČR a vytvářet podmínky po jejich rozvoj,
2) zajišťovat reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích a zastupovat zájmy české atletiky ve střešních sportovních organizacích,
3) zastupovat a prosazovat zájmy české atletiky před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy.


Český atletický svaz – sídlo

Diskařská 100, 169 00 Praha 6, Česká republika
Tel.: 242 429 267, 242 429 265, 233 014 400
Fax: 242 429 268
IČ: 00539244
Web: www.atletika.cz
Email:  atletika@atletika.cz

 

Předsednictvo ČAS

předseda ČAS – PaedDr. Libor Varhaník
místopředseda ČAS – Jaroslav Přibáň
místopředseda ČAS – Oldřich Zvolánek
šéftrenér ČAS – Tomáš Dvořák
ředitel ČAS – Mgr. František Fojt

 

další členové předsednictva:
RNDr. Ladislav Kňákal (předseda organizační komise)
Dušan Molitoris (předseda soutěžní komise)
RNDr. Ludmila Pudilová (předsedkyně komise rozhodčích)
Mgr. David Bor (předseda komise mládeže)
Ing. Jiří Topinka (předseda ekonomické komise)
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. (předsedkyně metodické komise)